Automatyka - oferta


ELNAFT Sp. z o.o. oferuje kompleksowy montaż i serwis:
- systemów kontrolno-pomiarowych zbiorników paliwowych;
- czujników detekcji cieczy i opar benzyn;
- sterowników dystrybutorów;
- sond pomiarowych zbiorników paliwowych.

Specjalizujemy się w uruchomieniach systemu Automatycznej Kalibracji i Rekonsyliacji, tzw. ACR" oraz nadzorze i serwisowaniu systemu zarządzania paliwem na stacjach paliw.

Oferujemy zdalną kontrolę systemu zarządzania paliwem stacji, w zakresie monitorowania oraz diagnozowania systemu bez bezpośredniej interwencji na stacji paliw. Należy przez to rozumieć:
- monitorowanie stanu pracy stacji w zakresie zarządzania paliwem;
- diagnozowanie systemu zarządzania paliwem.

Prowadzimy zdalny nadzór serwisowy nad systemem zarządzania paliwem, przez który należy rozumieć:
- lokalizowanie przyczyn awarii; 
- usuwanie powstałych usterek;
- koordynacja prac serwisowych.