Technologie przemysłowe - oferta

ELNAFT Sp. z o.o. buduje kompletne instalacje technologiczne, w tym: montaż i podłączenie dystrybutorów, uruchomienie zbiorników paliwowych, instalacja systemu rur ssących, zlewowych, odzysku opar oraz oddechowych.

Oferujemy montaż, naprawę i legalizację odmierzaczy paliw płynnych oraz LPG.

Dokonujemy przeglądy, montaże i konserwacje zaworów oddechowych i przerywaczy płomienia.

Podejmujemy się modernizacji zbiorników bezciśnieniowych do drugiego płaszcza.

Wykonujemy:
- próby szczelności zbiorników i rurociągów zgodnie z wymogami Urzędu Dozoru Technicznego;
- litrażowanie zbiorników paliwowych;
- czyszczenie zbiorników paliwowych wraz z przygotowaniem do rewizji wewnętrznej i próby ciśnieniowej dla Urzędu Dozoru Technicznego;
- Hermetyzacje drugiego stopnia zbiorników paliwowych;
- wzorcowanie wraz z Urzędem Miar zbiorników paliwowych.

Ofertę uzupełnia wykonawstwo instalacji technologicznych AD-BLUE.