Pomiary elektryczne - realizacje

ELNAFT Sp. z o.o. obejmuje obecnie nadzorem wszystkie obiekty Stacji Paliw LOTOS Paliwa w zakresie okresowych pomiarów elektrycznych. Wykonujemy również pomiary elektryczne na obiektach prywatnych – kompleksowo, lub częściowo na życzenie zamawiającego. Wszystkie wykonane pomiary są poparte stosownymi protokołami wraz z zatwierdzeniem przez osobę posiadającą świadectwo kwalifikacji na stanowisku Dozoru w zakresie kontrolno-pomiarowym. Dysponujemy profesjonalnym sprzętem pomiarowym takich producentów jak: Sonel i Atmor.